Wat doet het waterschap Hollandse Delta

Waterschapskantoor waterkant

WSHD in een vogelvlucht

In deze film zie je in vogelvlucht wat we allemaal doen om ervoor te zorgen dat jij veilig kunt wonen, werken en recreëren in dit gebied.

Baggeren

Baggeren zorgt ervoor dat het water meer zuurstof, ruimte en licht krijgt. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Dijkbewaking

Bij storm, hoogwater en hevige regenval is het waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, krijgt het waterschap een hoogwatermelding van Rijkswaterstaat. Vanaf dat moment komt het waterschap in actie.

Rioolwater schoonmaken

Afvalwater gaat door allerlei rioolbuizen en komt uit bij een zuiveringsinstallatie (rwzi). Dat is de plek waar 24/7 het vuile water wordt schoongemaakt. Dit gebeurt met behulp van bacteriën. Zij eten het afval als het ware op en zetten het om in slib.

Het schone water komt daarna weer in sloten en rivieren terecht. Waterschap Hollandse Delta heeft 20 van dit soort installaties.