Teamleider Strategie en Beleid

 • Ridderkerk
 • Onbepaalde tijd
 • Beleid, Kennis & Expertise
 • 36 uur p/w
 • €4.611 ~ €6.478 p/m

Weet jij hoe je als leidinggevende een team kan verder kan ontwikkelen? En wil je graag werken in een maatschappelijk relevante omgeving? Het waterschap Hollandse Delta is op zoek naar een teamleider binnen de afdeling Strategie en Beleid.

Wat ga je doen?

Samen met het afdelingshoofd en je collega-teamleider vorm je het MT van de afdeling. Het MT is verantwoordelijk voor het aansturen en verder ontwikkelen van de afdeling Strategie en Beleid. De afdeling werkt aan een strategische visie op de doelen en taken van het waterschap en vertaalt deze naar beleid. Hierbij is het belangrijk dat je als teamleider zoekt naar de integraliteit tussen opgaven.

Als teamleider heb je het coachend vermogen en ben je in staat om de medewerkers inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen bij de invulling van opgaven en rollen. Dit in een omgeving die voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Daarbij creëer je een veilige haven voor de balans werk-privé en ondersteun je medewerkers om hier balans in te houden.

Vertrouwen is belangrijk, daarom stuur je als teamleider vanuit vertrouwen je medewerkers aan. Hierbij let je op het werken binnen de afgesproken structuur en werkwijze. Zodat we samen onze bestuurlijk afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen bereiken. Je hebt daarvoor een goed inzicht in ontwikkelmogelijkheden en mogelijke opleidingen die aansluiten bij motivatie en interesse van medewerkers. Deze functie richt zich vooral op het leidinggevende aspect, waarbij we uitgaan van dienend leiderschap, maar affiniteit met de inhoud is ook gewenst. Ons sturingsprincipe is dan ook integraal management.

Samen met het afdelingshoofd en collega-teamleider ga je aan de slag om de afdeling verder te ontwikkelen en te professionaliseren, in een steeds veranderende omgeving en een in ontwikkeling zijnde organisatie. Hierbij zorg je er voor dat de afdeling vanuit creativiteit en dromen de vertaling kan maken naar realiteit en resultaten waarbij de betrokkenheid van de maatschappij, bestuur en organisatie geborgd wordt. 

Vanzelfsprekend sluiten jouw koers en doelstellingen aan bij de organisatie brede ambities en behoeften: daarbij gaat het om een gevarieerde inhoud die zorgt voor afwisseling maar ook vraagt om een goede planning.

Over het team

Binnen de afdeling Strategie en Beleid zijn ongeveer 40 medewerkers werkzaam. Zij worden aangestuurd door het afdelingshoofd en twee teamleiders, samen vormen zij het MT SB. Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van afdeling als geheel, waarbij het afdelingshoofd eindverantwoordelijk is. Binnen het MT is een verdeling gemaakt van inhoudelijke dossiers. Er worden vier keer per jaar ontwikkeldagen gehouden voor de afdeling, waarin naast elkaar ontmoeten ook inhoudelijke of procesmatige onderwerpen aan de orde komen.
 
De teams worden niet als (werk)teams aangestuurd, maar zijn bedoeld als indeling voor teamleiders voor de aansturing van de individuele medewerkers. Hierin sturen de teamleiders op de ontwikkeling (zowel persoonlijk als inhoudelijk) van de individuele medewerker.

Inhoudelijke afstemming vindt regelmatig plaats binnen vaste overleggen op de afdeling, waarin de verbinding tussen de verschillende dossiers wordt besproken.

Dit ben jij

Om deze functie succesvol in te vullen vragen we van je dat je leidinggevende ervaring hebt binnen een bestuurlijke omgeving. Je bent verbindend, zowel op inhoud (integraliteit) als in relatie tot mensen. Daarnaast weet je structuren te organiseren die leiden tot resultaten, binnen een zich ontwikkelende organisatie. Door de ervaring die je hebt met het werken met professionals weet je hoe je mensen moet coachen en supporten om hen verder te brengen.


Om dit te realiseren breng je het volgende mee:
 • je hebt affiniteit met de waterwereld;
 • je hebt leidinggevende ervaring met hooggeschoolde professionals;
 • je stuurt op resultaten en op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dit bieden we jou

Jij komt te werken in een vooruitstrevende werkomgeving die volop in ontwikkeling is, een ontwikkeling waar je zelf een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Een prettige werksfeer en een goede werk-privé balans vinden we belangrijk.

Daarnaast bieden wij:
 • een bruto maandsalaris tussen € 4.499,- en € 6.320,- op basis van een fulltime dienstverband. Het exacte salaris stemmen we af op de kennis en werkervaring die jij meebrengt;
 • om te beginnen een jaarcontract voor 36 uur per week en bij goed functioneren een vast contract;
 • een persoonlijk basis budget (PBB) van € 6.000,- zodat jij jezelf verder ontwikkelt;
 • een ruim individueel keuze budget (IKB) van 21% van het salaris. Dit mag je inzetten voor verschillende doelen zoals verlof, extra salaris of opleidingen;
 • en ook bieden we een reiskostenvergoeding en een flexibele pensioenregeling

Hier ga je werken

Werken bij waterschap Hollandse Delta betekent dat je samen met je collega’s onze maatschappelijke opgave realiseert. En wat is de opgave dan? Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en voldoende (schoon) water. Met 800 kilometer dijken en duinen beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam (Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren. Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fietspaden. Met 20 zuiveringsinstallaties maken wij al het rioolwater schoon. Zo stroomt het water fris en schoon weer in sloten en rivieren.

Enthousiast?

Ben jij dé teamleider die WSHD verder gaat helpen? Solliciteer dan direct! Je hoort zo snel mogelijk van ons. Wij hanteren geen sluitingsdatum voor deze vacature. Op het moment dat er zich geschikte kandidaten hebben aangemeld sluiten wij de publicaties.

Teamleider Strategie en Beleid

Solliciteer direct
 • Meer over de sollicitatieprocedure?

 • Meer over de vacature?