Soms moet je elkaar tegemoet komen

Waterschapskantoor waterkant

"Als omgevingsmanager voor een aantal dijkversterkingen verbind ik het waterschap met de buitenwereld."

Aan het woord is Jeroen van Alphen, Omgevingsmanager, Afdeling Projecten & Uitvoering.

Je gezicht laten zien

Onze taak is om de dijken veiliger te maken. De uitdaging is om te kijken waar je dit kunt combineren met ander gebruik. Recreanten, veeboeren, wandelaars: hoe geven we elkaar de ruimte? Je moet op tijd je gezicht laten zien in je werkgebied. Om te weten wat er verder speelt en om te vertellen waar we mee bezig zijn. Dan kunnen mensen er ook over meepraten.

Medewerker WSHD

Wie beslist wat?

Mijn ervaring uit eerdere functies bij de gemeenten Spijkenisse en Lelystad komt van pas nu ik aan deze kant van de tafel zit. Ik probeer de vergunningsprocedures – met respect voor de wet – wat sneller en soepeler te laten verlopen. Het is ook zaak om boven water te halen wie het in een specifieke situatie voor het zeggen heeft.

Open houding

We kunnen het niet altijd eens worden; bepaalde maatregelen zijn nu eenmaal nodig. Maar we kunnen wel open staan voor elkaars argumenten. Waar kunnen we elkaar tegemoet komen met alternatieven, of de pijn verzachten? In het uiterste geval mogen we onteigenen, maar dat doen we liever niet. Dan is de kans op goede samenwerking vaak verkeken. Mijn doel is dat mensen zeggen: het waterschap is netjes met ons omgegaan.