Schoon water is voor mens en natuur

Waterschapskantoor waterkant

"In de 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap zijn allerlei bacteriën aan het werk om ons rioolwater te zuiveren."

Aan het woord is Benno Luiten, Procesoperator, Afdeling Zuiveren & Onderhoud.

Wildwaterbaan voor bacteriën

Het bacteriebassin van de rioolwaterzuivering ziet eruit als een wildwaterbaan. Uiteindelijk stroomt het rioolwater in een beluchtingstank. Hier wordt de organische vervuiling biologisch verwijderd met een ‘actief slib’ dat voornamelijk uit bacteriën bestaat.

Medewerker WSHD - Procesoperator - zuiveringsinstallatie (RWZI)

Werken met levend materiaal

Mijn uitdaging is om de omstandigheden voor bacteriën te optimaliseren en zo het rendement van de zuivering zo groot mogelijk te maken. Bacteriën zijn levend materiaal, dus dat blijft zoeken. Als procesoperator houd ik het proces goed in de gaten. Minstens drie keer per week wordt het gezuiverde water bemonsterd om de kwaliteit en de benodigde hoeveelheid actief slib te bepalen. Met de nieuwste techniek kunnen we het procesverloop ook op afstand volgen.

Vriendschap onderhouden

Als procesoperator heb ik veel vrijheid in mijn werk. Zolang ik mijn doelen maar haal, kan ik zelf mijn aanpak bepalen. De afwisseling en goede contacten met mijn collega’s maken dit tot een leuke baan. Naast ons overleg wisselen we als procesoperatoren telefonisch ervaringen uit. Via het waterschap doe ik nu de opleiding UTAZ (Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering). Schoon water is belangrijk voor mens en natuur. Maar water kan ook een vijand worden. Met mijn werk help ik de vriendschap te onderhouden.