Organisatievisie

Waterschapskantoor waterkant

Waarom bestaan we?

Ons bestaansrecht is dat we werken voor onze bewoners en bedrijven aan leefbaar water en leefbaar land. Dat is het hogere doel. We dienen het maatschappelijk belang.  We zorgen voor veilig wonen achter de dijken en duinen. Ook dragen we bij aan voldoende, schoon en bruikbaar water voor alle gebruiksfuncties in ons gebied.

Organisatievisie - Leefbaarland & Leefbaar water
Organisatievisie WSHD - waar willen we heen?

Waar willen we heen?

We willen denken en doen vanuit de wetenschap dat we één waterschap zijn. 

In goede verbinding en dialoog met de omgeving. 

 • We maken actief onderdeel uit van trends en ontwikkelingen en focussen ons op de toegevoegde waarde voor de samenleving. 
 • We werken niet alleen maar juist samen met alle partners in ons gebied. We weten wat er speelt, binnen en buiten WSHD. En delen dat actief met de collega’s. 
 • De buitendienstmensen zijn onze ogen en oren in de regio. 

Water benaderen we vanuit het bredere systeem en hebben goed inzicht in de totale keten. 

 • Opgaven zijn daarin leidend en dus niet alleen geld want goedkoop kan best eens als duurkoop in de toekomst uitpakken. 
 • We kijken goed vooruit en plannen terug naar het nu. 
 • We denken vanuit de keten en steeds minder vanuit de taak of afdeling.

De wereld waarin wij werken verandert voortdurend. 

 • We zijn daarin volgend geweest maar willen ontwikkelingen steeds meer een stap voor zijn. 
 • Vanuit oplossen van problemen naar het voorkomen van problemen. 

Het waterschap als kenniscentrum, want we hebben de kennis en kunde zelf in huis.

 • De vakkennis en passie van waterschappers is niet alleen handig voor onszelf maar ook voor anderen; we zijn er om anderen ook te adviseren en mee te denken. 

Waar willen we goed in zijn?

In huis willen we: 

 • Met passie, humor en plezier ons werk doen
 • Fouten maken en daarvan (mogen) leren zonder daar op afgerekend te worden want dat hoort bij een lerende organisatie. 
 • Goed naar elkaar luisteren. We informeren en betrekken elkaar. 
 • Open zijn over belangen en besluiten. 
 • Praten met en niet over elkaar en durven daarbij eerlijk kritisch te zijn. 
 • Dat steeds meer besluiten door kennishebbers in plaats van hiërarchisch leidinggevenden genomen worden, het mandaat ligt laag in de organisatie. De daarbij horende verantwoordelijkheid nemen we ook.  

Alle medewerkers worden gehoord en gezien en vertrouwen is het uitgangspunt. We zijn allemaal het visitekaartje van het waterschap en dragen daaraan bij! 

Extern willen we ook: 

 • Vooruitlopen op ontwikkelingen, innoveren samen met partners, dragen ons vakmanschap met trots uit. 
 • We maken zaken waar we aan begonnen zijn ook af en vieren samen successen. 
 • We beheren de assets goed. We denken daarbij groot en doen concreet. 

Als we dat doen, zijn we zichtbaar in de samenleving, verdienen het vertrouwen en kunnen we verbinden op inhoud en proces.
 

Organisatievisie WSHD - Waar willen we goed in zijn? Zichtbaar, vertrouwen en verbinden
Organisatievisie WSHD - waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Het imago van ons waterschap kan en moet beter. 

We staan voor maatschappelijke betrokkenheid. 

We zijn deskundig en laten dit vakmanschap ook vaker zien aan onze inwoners, bedrijven en gebiedspartners.

Niet alleen zijn we een goede buur op onze eigen assets maar zijn ook een betrouwbare gebiedspartner. Waarbij we zorgen voor continuïteit. Door heldere afwegingen die voor iedereen in te zien en te begrijpen zijn. 

We zijn ontwikkelingsgericht want we willen elke dag een stukje beter worden, er is ruimte voor ontplooiing en kunnen steeds meer anders denken, innovaties omarmen.